Informacja o wyniku postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego:
„Termomodernizacja budynku hali przetarcia iglastego”(termin składania ofert: do 10.02.2020)

Postępowanie zostało unieważnione.